Yozgat Bozok Üniversitesi

HEMŞİRELİK

ölüm

Anabilim Dalı

Unvanı- Adı Soyadı

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Selde YÜZER ALSAÇ

Hemşirelik Hemşirelik Esasları Dr. Öğr. Üyesi Betül KUŞ

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Öğr. Gör. Dr. Aydan Eda URVAYLIOĞLU

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN AKBUĞA

Hemşirelik

Kadın- Doğum  Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Figen ALP YILMAZ

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ

Hemşirelik

Halk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UZUNÇAKMAK