Bozok Üniversitesi

DEKAN YARDIMCILARI

                                                                   

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞENER TAPLAK                                       Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ