Yozgat Bozok Üniversitesi

FORMLAR-BELGELER

Formlar:

26-YBÜ-FRM-026 ÖĞRENCİ DEVAM LİSTESİ

59-YBÜ-FRM-059 ÖĞRENCİ BELGESİ-EK-C2-TRANSKRİPT -NOT DURUM BELGESİ TALEP FORMU

55-YBÜ-FRM-055 DERS MUAFİYETİ FORMU

56-YBÜ-FRM-056 ARA SINAVI-MAZERET DİLEKÇE FORMU

57-YBÜ-FRM-057 NOT DÜZELTME FORMU

58-YBÜ-FRM-058 NOT İTİRAZ FORMU

62-YBÜ-FRM-062 MAZARET DERS KAYDI DİLEKÇE FORMU

63-YBÜ-FRM-063 ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME FORMU

65-YBÜ-FRM-065 GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

66-YBÜ-FRM-066 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI TESLİM FORMU

67-YBÜ-FRM-067 ÖZEL GİDEN ÖĞRENCİ FORMU

68-YBÜ-FRM-068 YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMA FORMU

69-YBÜ-FRM-069 TOPLULUK KURMA TALEP FORMU

60-YBÜ-FRM-060 KAYIT DONDURMA FORMU

61-YBÜ-FRM-061 KAYIP/ZARAR GÖRMÜŞ KİMLİK BİLDİRİM FORMU

74-YBÜ-FRM-074 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

75-YBÜ-FRM-075 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM FORMU

210-YBÜ-FRM-210 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

211-YBÜ-FRM-211 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS İÇİ UYARLAMA TALEP FORMU

212-YBÜ-FRM-212 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TALEP DEĞERLENDİRME FORMU

213-YBÜ-FRM-213 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS PARTNERİ TAAHHÜTNAMESİ FORMU

214-YBÜ-FRM-214 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS PARTNERİ TAAHHÜTNAMESİ FORMU_PARTNER

215-YBÜ-FRM-215 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ SES KAYIT TAAHHÜTNAMESİ FORMU

216-YBÜ-FRM-216 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ FOTOĞRAF KAYIT TAAHHÜTNAMESİ FORMU

217-YBÜ-FRM-217 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TALEP CEVAPLAMA FORMU

85-YBÜ-FRM-085 YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU

89-YBÜ-FRM-089 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURU FORMU

90-YBÜ-FRM-090 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ BİRLEŞİK OY PUSULASI 

91-YBÜ-FRM-091 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURULARI TESLİM TUTANAĞI

92-YBÜ-FRM-092 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SANDIK KURULU SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI 

93-YBÜ-FRM-093 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SANDIK KURULU SEÇİM SONUÇLARINI TESLİM TUTANAĞI

94-YBÜ-FRM-094 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

95-YBÜ-FRM-095 STAJ DİLEKÇESİ

96-YBÜ-FRM-096 STAJ DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ 

97-YBÜ-FRM-097STAJ SÖZLEŞME FORMU 

98-YBÜ-FRM-098 STAJ TALEP FORMU 

107-YBÜ-FRM-107 BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANACAK ÖĞRENCİLER VE ALACAĞI DERSLER FORMU

108-YBÜ-FRM-108 SINAV YOKLAMA TUTANAĞI

101-YBÜ-FRM-101 ASKERLİK SEVK TEHİRİ/ SEVK TEHİRİ İPTAL İSTEM FORMU

113-YBÜ-FRM-113 TEK DERS/ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURU FORMU

15-YBÜ-FRM-115 STAJ DOSYASI TESLİM FORMU 

116-YBÜ-FRM-116 STAJ DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU 

117-YBÜ-FRM-117 BÖLÜM / ABD BAŞKANI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU 

136-YBÜ-FRM-136 YAZ OKULU ÖN KAYIT/KESİN KAYIT FORMU

132-YBÜ-FRM-132 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU  FORMU

133-YBÜ-FRM-133 MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞLATILMASI FORMU 

141-YBÜ-FRM-141 TEKNİK GEZİ KATILIM BEYAN FORMU

142-YBÜ-FRM-142 TEKNİK GEZİ SONUÇ RAPORU FORMU

143-YBÜ-FRM-143 TEKNİK GEZİ KATILIMCI LİSTESİ

144-YBÜ-FRM-144 TOPLULUK ETKİNLİK RAPORU FORMU

172-YBÜ-FRM-172 - BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİSİ BİR ÜST PROGRAMDAN DERS ALMA FORMU

173-YBÜ-FRM-173 BİR ALT-ÜST PROGRAMDAN DERS ALMA FORMU

167-YBÜ-FRM-167 PROGRAM DIŞI ALINAN DERSLERİN SAYDIRILMASI DAİR FORM

168-YBÜ-FRM-168 ORTALAMAYA KATILMASI İSTENİLEN DERSLER İLE İLGİLİ FORM

171-YBÜ-FRM-171 DİĞER ANABİLİM DALINDA DERS ALMA FORMU

193-YBÜ-FRM-193 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

194-YBÜ-FRM-194 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU

195-YBÜ-FRM-195 YATAY GEÇİŞ İÇİN ONAY LİSTESİ FORMU